Пам’ятка читача бібліотеки ДРПБК

Бібліотека ДРПБК

Працює з 8-30 до 17-00, у п’ятницю до 16-00

Останній день місяця – санітарний (читачі не обслуговуються)

Субота, Неділя – вихідні

Під час запису до Бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.

Для запису в бібліотеку

студенту необхідно подати студентський  квиток ,

іншим категоріям користувачів: викладачам, працівникам структурних підрозділів паспорт.

 •  Передавати студентський квиток іншим особам заборонено.
 •  Втрата студентського квитка не знімає відповідальності за  всю літературу,  що під нього взято.
 • Навчальна  література   видається  на   абонементі   на семестр  або на   навчальний   рік   в   кількості,   що   відповідає навчальним  планам і програмам.
 • Газети, журнали, енциклопедії, довідники, а також книги, які є в бібліотеці в обмеженній кількості, видаються студентам лише в читальному залі.·
 • На період користування літературою читального залу студентський квиток залишається в бібліотеці до повернення студентом усіх видань, взятих  для роботи  в читальному залі.
 • З літературою читального залу читач  повинен працювати у приміщенні бібліотеки, виносити літературу  за межі бібліотеки дозволяється лише для копіювання необхідних сторінок.
 • У разі неповернення літератури читальному залу в день її видання, читач позбавляється права користування літературою читального залу до кінця навчального року.
 • При необхідності роботи з літературою за окремою тематикою, читач повинен попередньо оформити своє замовлення в письмовій формі (бланк замовлення видає бібліотекар).

Наприкінці кожного навчального року (до 5-го липня) необхідно повернути в  бібліотеку всі підручники, крім тих, які потрібні для користування на наступному курсі.

Читачі,  що  закінчили  вищий   навчальний заклад  повинні   до    отримання   диплому   повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або   завдали   їм   непоправної  шкоди,   повинні   замінити   їх відповідно такими ж рівноцінними( Увага! будь-які загальноосвітні підручники замінюються тільки на українські  видання 2010-2015 р.р.)

При неможливості заміни книги, читач повинен зробити ксерокопію  цього видання.

Грошова компенсація за втрачені документи з фонду Бібліотеки  не приймається.

При   втраті особливо   цінних  для   бібліотеки   видань,   якщо  номінальна вартість втраченої (пошкодженої)  літератури значно  нижче фактичної, рівноцінна заміна іншим виданнямвизначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності. (Увага! Ціна радіотехнічних та комп’ютерних видань від 50 до 250 гривень)

Пам’ятайте!!! ВИ повинні повернути  книгу з тим  інвентарним номером, який отримали.

За порушення Правил користування бібліотекою користувач позбавляється права користуватись абонементом та читальним залом на термін, який визначається працівниками бібліотеки.

Дбайливо ставтесь до книжок: повертайте їх у встановлені терміни,

не виносьте з бібліотеки не записану до формуляра літературу,

не виривайте і не загинайте сторінки, не виймайте картки з каталогів і картотек!!

Advertisements

Графік видачі підручників студентам 1-го курсу

Графік видачі підручників студентам 1-го курсу

Графік видачі підручників групам нового набору 2015-2016 навч. року:

Дата,  № гр.

Куратор

Час

    01.09.15 – гр. 25        Шайтанова Олена Анатоліївна

11 год. 50 хв.

    01.09.15 – гр. 26             Сєрова НадіяМиколаївна

13 год. 40 хв.

    02.09.15– гр. 27        Бурліков Юрій Володимирович

11 год. 50 хв.

    02.09.15 – гр. 28         Грабовчак Тетяна Вікторівна

13 год. 40 хв.

    03.09.15 – гр. 29         Нежейко Валентина Анатоліївна

11 год. 50 хв.

    03.09.15 – гр. 30         Свиридова Тамара Дем’янівна

13 год. 40 хв.

    04.09.15 – гр. 31       Житченко Ірина Миколаївна

11 год. 50 хв.

В день видачі підручників усім при собі мати ручки, сумки або міцні пакети. Старостам або кураторам   груп підійти  у бібліотеку для уточнення часу отримання підручників. Для отримання підручників група повинна з’явитися у повному складі та з куратором.

Студентам інших груп підручники будуть видаватися тільки при відсутності заборгованості за попередні курси та при наявності списка рекомендованої викладачами літератури по кожному предмету з 7 вересня.

Здавати підручники можна з 1 вересня.

Бібліотека ДРПБК вітає!

Бібліотека Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує навчально-виховний процес вищого навчального закладу першого рівня акредитації Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу.

Працівники бібліотеки є безпосередніми учасниками  навчально-виховного процесу.

Сучасний рівень науки і техніки потребує формування і виховання творчо мислячих молодих спеціалістів. Належний рівень інформаційного забезпечення навчального закладу дозволяє навчити студентів самостійно шукати шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з реальними ситуаціями у житті, з майбутньою професійною діяльністю. Основний напрямок інформаційного забезпечення припадає на бібліотечні установи навчальних закладів.

Бібліотека Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу:

 • виконує функції інформаційного центру коледжу
 • прагне створити оптимальні умови для задоволення потреб коледжу за рахунок формування, використання та розповсюдження інформаційних ресурсів
 • генерує онлайновий продукт (власний сайт)
 • за допомогою ліцензійної версії АБІС ІРБІС 64 забезпечує доступ до електронногу каталогу 
Для забезпечення виконання студентами допоміжних та індивідуальних завдань, в бібліотеці коледжу працюють читальна зала та Інтернет-центр.
Загальна площа приміщення бібліотеки складає 276 кв.м, у тому числі

 • абонемент з Інтернет-центром -25 м²
 • книгосховище на трьох рівнях – 248 м²
 • Читальна зала-музей музей має площу 151 м², на 50 робочих місць
Для зручної роботи територія читальної зали бібліотеки у 2012 році стала Wi-Fi зоною безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів Інтернету. На комп’ютерах бібліотеки розміщенні електронні підручники, які забезпечують не тільки дисципліни освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, а і загальноосвітній цикл. Це дає можливість користуватись студентам не тільки друкованими виданнями, так і їх електронними версіями.
Існує вільний доступ з аудиторій до Інтернету та баз сканованих копій підручників в мережі ДРПБК.
Бібліотека коледжу надає доступ до 36 назв періодичних видань, 5 газет і 31 журнал за напрямками підготовки, що дає можливість майбутнім студентам поглибити знання з фаху, а викладачам – постійно знайомитись з новинами освіти та викладання. Всі періодичні видання передплачені згідно замовлень адміністрації, відділень, циклових комісій і служб коледжу.
Бібліотека, як центр відродження духовної і національної культури, спільно з громадськими організаціями, бібліотеками та викладачами вищого навчального закладу бібліотека приймає участь у організації та проведенні літературних та музичних вечорів, диспутів, інших масових заходів, наприклад:

 • Проект «Бібліотека – знання під рукою» спільно з Дніпропетровською обласною науковою бібліотекою. Щоосені проводяться інформаційні години для студентів 1-го курсу.
 • Бінарний урок української мови та зарубіжної літератури з елементами інтерактивних технологій: соціальна та мовна проблематика п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон» в розкритті духовного потенціалу людини».
 • Мистецька акція до ювілею Ліни Костенко 
 • Проект до Дня вишиванки в Україні – відео
 • Першокурсники отримують 12-16 друкованих підручників і всі варіанти нових загальноосвітніх підручників в електронному вигляді + довідники ( 270 файлів , 4.5 Гб ).
 • Вільний доступ першокурсникам до загальноосвітніх підручників на сервері коледжу можливий через мережу ВКонтакте, Радиоприборостроительный колледж. Библиотека, розділ Документи
 • Посилання на сайти і коллекціі на допомогу навчально виховному процесу

Сайт бібліотеки ДРПБК 

 1. Знайомить з виставками, масовими заходами, електронними ресурсами та послугами бібліотеки ДРПБК
 2. Надає вільний доступ до електронного каталогу бібліотеки 
 3. Надає вільний доступ студентам до текстів підручників
 4. Надає інформацію про порядок замовлення навчальної літератури. Посиланнями на сайти українських освітніх видавництв
 5. Знайомить з джерелами наукової інформації
 6. Знайомить з безкоштовними освітніми курсами українською та російською мовами, за допомогою яких ви зможете безкоштовно отримати додаткові знання, або сертифікати курсів найкращих вищих навчальних закладів світу

Сторінка бібліотеки ДРПБК  знайомить з:

 1. виставками, масовими заходами, електронними ресурсами та послугами бібліотеки ДРПБК
 2. публікаціями в пресі та Інтернеті, які стосуються подій в бібліотеці та коледж